Proces
zakázkové
výroby

1.

Design výrobku

Na začátku výrobního procesu je třeba s objednatelem konzultovat tvar výrobku, jeho technické úpravy popřípadě navrhnout kompletní design výrobku.
2.

Tisk modelu

Pokud je tvar výrobku definitivní, vyrobíme model. Nejčastěji pomocí 3D tisku na MSLA tiskárně.
3.

Výroba hlavní formy

Model výrobku použijeme pro výrobu hlavní formy.
4.

První prototyp ke schválení zákazníkem

Hlavní formu použijeme pro výrobu prvního prototypu, který je následně předán zákazníkovi ke schválení.
5.

Sériová výroba

Pokud je prototyp odsouhlasen zákazníkem, začíná sériová výroba. Nejdříve se vyrobí patřičný počet provozních forem, které jsou využity pro samotnou výrobu. Počet provozních forem určuje dobu potřebnou pro výrobu zakázky.
6.

Platební podmínky

U menších zakázek a v případě vzorování se platí 100% před započetím celého procesu. U větších zakázek se platí 60% před započetím výroby a doplatek 40% před expedováním zakázky.
zpracování zakázky

Porcelán

je sériová

technologie

jde o odlitky z unikátní formy. Proto má zpracování zakázky smysl až při odběru stovek kusů.

I když se zabýváme malosériovou výrobou, stejně nelze efektivně vyrábět jednotlivé kusy porcelánu. Rozhodně nevyrobíme repliku jednoho hrnečku po babičce, který se rozbil. Technologie výroby porcelánu je složitá a obvykle je nutná osobní návštěva zadavatele v naší manufaktuře, aby se doladily detaily výrobku. Cesta k vlastnímu výrobku z porcelánu není jednoduchá, ale radost z výsledku je o to větší!